Articles published by Jing Lin
Cailin Wang, Yadong Zhang, Zhen Zhu, Tao Chen, Ling Zhao, Jing Lin, Lihui Zhou
Rice Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2