Articles published by Sathiyavani Erulan
Sathiyavani Erulan, N. K.  Prabhakaran, C. Chinnusamy, R.  Shanmugasundram, K. Soorianathsundaram
Genomics and Applied Biology, 2015, Vol. 6, No. 3