Articles published by N. K. Prabhakaran
E. Sathiyavani, N. K. Prabhakaran, C. Chinnusamy, R. Shanmugasundram, K. Soorianathsundaram
International Journal of Horticulture, 2015, Vol. 5, No. 3
Sathiyavani Erulan, N. K.  Prabhakaran, C. Chinnusamy, R.  Shanmugasundram, K. Soorianathsundaram
Genomics and Applied Biology, 2015, Vol. 6, No. 3