Articles published by Takano Tetsuo
Meihua Zhang, Lianyong Wang, Linhui Dong, Bo Sun, Xinxin Zhang, Takano Tetsuo, Shenkui Liu
Molecular Soil Biology, 2011, Vol. 2, No. 2
Juan Wang, Shi Wei, Takano Tetsuo, Shenkui Liu
Molecular Soil Biology, 2012, Vol. 3, No. 1
Tao Wang, Xue Han, Mengqing Zhao, Takano Tetsuo, Shenkui Liu
Bioscience Methods, 2011, Vol. 2, No. 5
Qingjie Guan, Lin Li, Takano Tetsuo, Shenkui Liu
Genomics and Applied Biology, 2011, Vol. 2, No. 1