Articles published by Liping Zhang
Liping Zhang, Xiaoqin Xu, Chanping Zhao, Fuhua Shan, Shaohua Yuan, Hui Sun
Molecular Plant Breeding, 2011, Vol. 2, No. 13