Articles published by Minxiang Li
Da Huang, Jianrong Zhang, Yongchao Fu, Liming Lu, Yiming Xu, Lingyan Ma, Minxiang Li, Lingyuan Xiong, Hongwei Ren
Bioscience Methods, 2011, Vol. 2, No. 1