Articles published by Hui Yang
Fang Wang, Hui Yang, Min Zhang, Shaojun Zhang
Cancer Genetics and Epigenetics, 2015, Vol. 3, No. 10