Articles published by Lei Zhang
Xiaofei Tang, Lijun Liu, Mingjie Gao, Zhe Yang, Guofeng Pu, Lei Zhang, Lai Wei
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 3