Articles published by Shashidhar H.E.
Prakash G. Patil, Byregowda M., Bhuvaneshwara R. Patil, Alok Das, Mary Reena G.A., Sowjanya M.S., Shashidhar H.E.
Legume Genomics and Genetics, 2016, Vol. 7, No. 6
Bhavani P., Harinikumar K.M., Shashidhar H.E., Sajad Majeed Zargar
Maize Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 3