Articles published by Cui Jinteng
Zhu Zeqin, Cao Xiao, Cui Jinteng, Zhang Kezhong, Jia Yuehui
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 3
Cui Jinteng, Yang Xuezhen, Zhang Kezhong, Jia Yuehui
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 27