Articles published by Yang Xuezhen
Cui Jinteng, Yang Xuezhen, Zhang Kezhong, Jia Yuehui
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 27