Articles published by Lei Bian
Peizheng Wang, Lei Bian, Cong Cao
Molecular Plant Breeding, 2016, Vol. 7, No. 35