Articles published by Mohd Sofian-Azirun
Chee Dhang Chen, Othman Wan-Norafikah, Koon Weng Lau, Han Lim Lee, Chong Chin Heo, Cherng Shii Leong, Mohd Sofian-Azirun
Journal of Mosquito Research, 2017, Vol. 7, No. 2