Articles published by Chunyan Liu
Ya'nan Sun, Huaihai Luan, Zhaoming Qi, Dapeng Shan, Chunyan Liu, Guohua Hu, Qingshan Chen
Legume Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 1
Jing Wang, Liwei Zhang, Chunyan Liu, Yuhua Li, Qingshan Chen, Guohua Hu
Computational Molecular Biology, 2011, Vol. 1, No. 2