Articles published by Xuanjun Fang
Zongfei Li, Fang Wei, Mengdie Cai, Jie Zhang, Zhenpeng Liu, Xuanjun Fang
Plant Gene and Trait, 2017, Vol. 8, No. 4
Zongfei Li, Zhongqi Wu, Zhenpeng Liu, Fang Wei, Jie Zhang, Mengdie Cai, Xuanjun Fang
Legume Genomics and Genetics, 2017, Vol. 8, No. 2
Zongfei Li, Mengdie Cai, Zhenpeng Liu, Jie Zhang, Fang Wei, Xuanjun Fang
Legume Genomics and Genetics, 2017, Vol. 8, No. 1
Zongfei Li, Jie Zhang , Fang Wei , Mengdie Cai, Zhenpeng Liu, Xuanjun Fang
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 1
Liangrong Jiang, Bin Xu, Rongyu Huang, Fangyu Chen, Kangmei Dong, Yumin Huang, Houcong Wang, Yi Tao, Jingsheng Zheng, Xuanjun Fang
Plant Gene and Trait, 2015, Vol. 6, No. 6
Zhiguang Shi, Pengtao Gong, Degang Zhao, Shenkui Liu, Xuanjun Fang
Cotton Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 2
Lei Ye, Zhiguang Shi, Pengtao  Gong, Yongqi Li, Xuanjun  Fang
Cotton Genomics and Genetics, 2010, Vol. 1, No. 1
Tuo Zeng, Shenkui Liu, Ruye Luo, Pengtao Gong, Degang Zhao, Xuanjun Fang
Legume Genomics and Genetics, 2011, Vol. 2, No. 2
Liu Xie , Wenfei Zhang , Jiaxin Quan , Zhuoming Liu , Dawei Ye , Youzhi Li , Xuanjun Fang
Molecular Soil Biology, 2010, Vol. 1, No. 1
Zhuoming Liu, Shenkui Liu, Youzhi Li, Xuanjun Fang
Bioscience Methods, 2010, Vol. 1, No. 2