Articles published by Bingyou Fan
Xiaoping Jia, Bingyou Fan, Dianyun Hou, Guoan Shi, Lingfeng Dai
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 2
Bingyou Fan, Shuiping Gao, Xiaogai Hou, Huawei Xu, Guoan Shi, Xiangsheng Kong
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 5