Articles published by Dianyun Hou
Xiaoping Jia, Bingyou Fan, Dianyun Hou, Guoan Shi, Lingfeng Dai
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 2