Articles published by Zhou Yan
Wu Zhongqi, Zhou Yan, Liu Panpan, Wei Yanjun, Zhang Yan, Li Youzhi, Liu Shenkui, Fang Xuanjun
Bt Research, 2016, Vol. 7, No. 1
Xin Liu, Zhou Yang, Guanjun Gao, Yongjun Lin, Xueping Zhu, Jianyou Yu, Yuqing He
Molecular Plant Breeding, 2010, Vol. 1, No. 2