Articles published by Liu Panpan
Wu Zhongqi, Zhou Yan, Liu Panpan, Wei Yanjun, Zhang Yan, Li Youzhi, Liu Shenkui, Fang Xuanjun
Bt Research, 2016, Vol. 7, No. 1
Ye Xiaoxue, Sun Yajun, Liu Panpan, Lee ImShik
Molecular Soil Biology, 2016, Vol. 7, No. 11