Articles published by Yang Li
Yang Li , Yuxiang Yuan, Yanyan Zhao, Xiaochun Wei, Qiuju Yao, Wusheng Jiang, Zhiyong Wang, Shuangjuan Yang, Xiaowei  Zhang, Baoming Tian
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 5