Articles published by Xie Weijia
Liu Jie,, Zhuang Yufang, Chen Ting, Xie Weijia
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 2