Articles published by Li  Fei
Gong Jiyi, Zhang  Yubin, Li  Fei, He  Xiaohong, Zhang  Ximin, Yi  Yin
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 4