Articles published by Jinxiang Zhong
Xiaoyong Xie, Jinxiang Zhong, Sifa Li
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 4