Articles published by Xuelin Tan
Yifang Luan, Juan Li, Dandan Li, Zhenzhen Jiang, Zhan Liu, Jiangli Zhang, Chengqiang Yan, Shihuang Pu, Shoulin Jin, Jiancheng Wen, Xuelin Tan
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 7
Xianju Wang, Xuelin Tan, Guojun Shao, Hui Ma, Yajun Chen, Cheng Zhang, Wenqi Shang
Rice Genomics and Genetics, 2012, Vol. 3, No. 4