Articles published by Huanying Pang
Denicia  Atujona, Weijian  Liang, Shuanghu  Cai, huanying pang, Umar Faruk  Mustapha, Michael Essien  Sekyi, Emmanuel. D.  Abarike
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 8
F.K.A.  Kuebutornye, Jiaming  Liao, Huanying Pang, Yishan Lu, S.  Ayiku, M.E.  Sakyi
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 7
Essien Sakyi Michael, Junlin Wang, Huanying Pang, Jia Cai, Felix Kofi Agbeko Kuebutornye
Genomics and Applied Biology, 2018, Vol. 9, No. 6