Articles published by Liu Wenping
Zhang Chunxiao, Li Shufang, Jin Fengxue, Liu Wenping, Li Wanjun, Li Xiaohui
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 8