Articles published by Juan Li
Yifang Luan, Juan Li, Dandan Li, Zhenzhen Jiang, Zhan Liu, Jiangli Zhang, Chengqiang Yan, Shihuang Pu, Shoulin Jin, Jiancheng Wen, Xuelin Tan
Molecular Plant Breeding, 2018, Vol. 9, No. 7
Shulin Zhang, Li Tian, Juan Li, Cong Wang, Dongsun  Lee, Renhai  Peng, Lijuan Chen
Molecular Plant Breeding, 2017, Vol. 8, No. 6