Latest Articles     
Xiaolei Tan, Xiuhong Xu, Nuanchun Wang, Xingwei Zhang, Jie Ren, Bingguang Xiao, Jialai Xu, Weifeng Wang, Chuanyi Wang, Xianwei Hao, Zhongfeng Zhang
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 6
Bingyou Fan, Shuiping Gao, Xiaogai Hou, Huawei Xu, Guoan Shi, Xiangsheng Kong
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 5
Chunxiu Ye, Jianxin Niu, Jianqiang Lv, Lin Wang, Rong Li, Huping Zhang
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 4
Jianxin  Liu, Yaying Ge, Danqing Tian, Zhi Zhang, Huaqiao Ding, Fuquan Shen, Weiyong Wang
Plant Gene and Trait, 2012, Vol. 3, No. 1
Yinghong He, Guoxing Zou, Yuchun Rao, Jiang Hu, Jian Liu, Zhenyu Gao, Longbiao Guo, Li Zhu, Qian Qian
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 4
Song Chen, Jiefu Zhang, Huiming Pu, Aijuan Shen, Xiaoying Zhou, Weihua Long, Maolong Hu, Cunkou Qi
Plant Gene and Trait, 2011, Vol. 2, No. 3
Pages7/8  « [1][2][3][4][5][6][7][8] »